KADRA  PEDAGOGICZNA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ w BLIŻYNIE

Klikając na c_rir_q.gif (1214 bytes) przy nazwisku zobaczysz fotkę lub podobiznę nauczyciela

DYREKCJA SZKOŁY

mgr Józef Nowak

Dyrektor Zespołu Szkół
nauczyciel dyplomowany
historia
mgr Ewa Kabała

z-ca Dyrektora Zespołu Szkół
nauczyciel dyplomowany

język polski
mgr Grzegorz Jędrzejczyk

z-ca Dyrektora Zespołu Szkół
nauczyciel dyplomowany

język polski

PRZEDSZKOLE

mgr Olesińska Izabela
nauczyciel dyplomowany
critic_q.gif (216 bytes) grupa starsza
mgr Bernas Dorota
nauczyciel mianowany
critic_q.gif (216 bytes) grupa starsza
mgr Izabela Sierko
nauczyciel mianowany
critic_q.gif (216 bytes) grupa młodsza
mgr Ewelina Jedynak
nauczyciel kontraktowy
critic_q.gif (216 bytes) grupa młodsza
mgr Marzena Tomaszewska critic_q.gif (216 bytes) grupa w Mroczkowie

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

mgr Czerwińska Wanda
nauczyciel dyplomowany
critic_q.gif (216 bytes) Oddział 01
mgr Nowak Elżbieta
nauczyciel dyplomowany
critic_q.gif (216 bytes) Oddział 02

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

mgr Kij Grażyna
nauczyciel dyplomowany
klasa III
mgr Smardzewski Grzegorz
nauczyciel dyplomowany
critic_q.gif (216 bytes) klasa II
mgr Szkurłat Agnieszka
nauczyciel dyplomowany
critic_q.gif (216 bytes) klasa I

KLASY IV-VIII

mgr Chwastowska Anna
nauczyciel mianowany
critic_q.gif (216 bytes) język angielski
mgr Cukrowska Dorota
nauczyciel dyplomowany
c_rir_q.gif (1214 bytes) wychowanie fizyczne
ks. Czupryński Arkadiusz critic_q.gif (216 bytes) katecheza

mgr Durlik Tomasz
nauczyciel dyplomowany

critic_q.gif (216 bytes) geografia

mgr Dzierzęcka-Żak Elżbieta
nauczyciel dyplomowany

critic_q.gif (216 bytes) język polski
wychowawca kl. VIa

mgr Dzikowska Agnieszka
nauczyciel dyplomowany

critic_q.gif (216 bytes) przyroda
wychowawca kl. VIb
mgr Falarowska Barbara
nauczyciel dyplomowany
critic_q.gif (216 bytes) język polski
mgr Jabłońska Beata
nauczyciel dyplomowany
critic_q.gif (216 bytes) informatyka
mgr Jaworska Magdalena
nauczyciel mianowany
critic_q.gif (216 bytes) język angielski
wychowawstwo kl. IVa
mgr Kaczer-Solarz Sylwia
nauczyciel dyplomowany
critic_q.gif (216 bytes) matematyka
mgr Kamińska Nina
nauczyciel dyplomowany
c_rir_q.gif (1214 bytes) matematyka
wychowawca kl. IVb
mgr Kopeć Halina
nauczyciel mianowany
critic_q.gif (216 bytes) katecheza
mgr Kowalik-Szpiech Elżbieta
nauczyciel dyplomowany
critic_q.gif (216 bytes) wychowanie do życia
w rodzinie
mgr Krakowiak Maria
nauczyciel mianowany
critic_q.gif (216 bytes) katecheza
mgr Młodawska Irmina
nauczyciel dyplomowany
critic_q.gif (216 bytes) pedagog
mgr Paszkiel Agnieszka
nauczyciel dyplomowany

critic_q.gif (216 bytes)

historia
wychowawca kl. Vb
mgr Pietrzyk Łukasz
nauczyciel dyplomowany

critic_q.gif (216 bytes)

muzyka, plastyka
mgr Sabatowski Kazimierz
nauczyciel dyplomowany
c_rir_q.gif (1214 bytes) informatyka, technika
mgr Turek Beata
nauczyciel dyplomowany
critic_q.gif (216 bytes) wychowanie fizyczne
wychowawca kl. Va

BIBLIOTEKA

mgr Rams Ewa
nauczyciel dyplomowany

c_rir_q.gif (1214 bytes)

ŚWIETLICA

mgr Kusztal - Wrona Beata
nauczyciel mianowany
c_rir_q.gif (1214 bytes)
mgr Sochacka Jolanta
nauczyciel dyplomowany
critic_q.gif (216 bytes)