ZARYS HISTORII SZKOŁYszkola.jpg (3792 bytes)

  Budowa obiektu, w którym znajduje się nasza szkoła miała swoją długą sięgającą czasów międzywojennych historię. Jeszcze w końcu lat dwudziestych lokalna społeczność występowała ze staraniami w sprawie wzniesienia siedziby dla szkoły powszechnej, na co zbierano fundusze z dobrowolnych składek mieszkańców, którzy też deklarowali szarwark na ten cel, jednakże z braku środków budżetowych w gminie nie doszło do podjęcia inwestycji, choć udało się zakupić sześciomorgowy plac i zgromadzić kamień na budowę.

          Do idei budowy szkoły w Bliżynie wrócono tuż po zakończeniu II Wojny Światowej i podjęto roboty sposobem gospodarczym pod auspicjami społecznego komitetu, którego starania wspierał Edward Osóbka-Morawski, ówczesny premier pochodzący z okolic Bliżyna. W 1949 roku przekazano do użytku część budynku, w następnych dwu latach ukończono dalsze sale lekcyjne, natomiast kres budowy nastąpił w 1954r.

          Dwupiętrowy, nowoczesny jak na owe czasy obiekt, z nawiązką zaspStan obecny  -  kliknij - zobaczysz powiększenieakajał potrzeby miejscowej szkoły podstawowej, a nawet stwarzał możliwości podjęcia dodatkowych funkcji. W budynku dodatkowo znalazło siedzibę Państwowe Liceum Pedagogiczne. W roku 1965 rozpoczęła się likwidacja Liceum Pedagogicznego (ostatni absolwenci opuścili mury w roku 1969), przekształconego w Liceum Ogólnokształcące istniejące do dnia dzisiejszego.

          Do 31 sierpnia 2003r. budynku działały trzy placówki: Szkoła Podstawowa (od 1996r. gospodarz budynku), Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące.

            Od 1 września 2003r. powstał Zespół Szkół w Bliżynie,  w którego skład weszły Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące.

        Od 1 września 2004r. po 50 latach przestało istnieć Liceum Ogólnokształcące.