Położenie i walory turystyczne Gminy Bliżyn.

    Gmina Bliżyn o powierzchni 141 km2 i 9055 mieszkańcach położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego w obrębie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.
    Ter
eny gminy są bardzo malowniczo położone dzięki ukształtowaniu terenu i licznym kompleksom leśnym, które zajmują tu 66% ogólnej powierzchni gminy i stanowią pozostałość dużego, naturalnego kompleksu należącego do dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. Dodatkową zachętą do odwiedzenia Gminy Bliżyn są rezerwaty przyrody: "Świnia Góra", "Dalejów". Roślinność charakteryzuje się dużą różnorodnością gatunków zarówno wśród drzew, jak i roślin podszycia czy runa leśnego. Występują tu także wielkie bogactwa jagód, borówek, jeżyn i grzybów, a tereny rezerwatów są ostoją dla wiekowych modrzewi polskich oraz wielu, niewątpliwie urzekających pomników przyrody jak -"Brama piekielna" i "Piekiełko Dalejowskie".

Bliżyńskie lasy    Formy skalne w Rezerwacie "Dalejów"    Formy skalne w Rezerwacie "Dalejów"    Brama Piekielna

    Klimat jest stosunkowo łagodny, a brak w sąsiedztwie większych uciążliwych zakładów przemysłowych oraz sąsiedztwo lasów sprawiają, że powietrze i wody przepływającej przez tereny gminy rzeki Kamiennej są względnie czyste.

Zakątek rzeki    Rzeka zimą   

    Atrakcją jest możliwość korzystania z kąpieli w zbiornikach wodnych utworzonych na rzece Kamiennej, w Bliżynie i w Gilowie, a amatorzy wędkarstwa znajdą obfitość i różnorodność ryb.

Zalew w Bliżynie   Zalew w Bliżynie   Na zalewie
    Na terenie parków krajobrazowych istotną rolę w kompozycji krajobrazu pełnią, obok zasobów przyrodniczych, zabytki kultury materialnej, tworząc specyficzny klimat kulturowy. Do najcenniejszych zabytków zaliczamy: trzy kościoły - modrzewiowa kaplica św. Zofii z początku XIX w., kościół neogotycki św. Ludwika z końca XIX w. (oba obiekty znajdują się w Bliżynie), a trzeci obiekt- znajdujący się w Mroczkowie to kościół drewniany św. Rocha, pochodzący z 1 połowy XIX w.,

Kościółek p.w. Św. Zofii w Bliżynie      Kościól p. w. Św. Ludwika w Bliżynie     Kościół drewniany św. Rocha w Mroczkowie

oraz kompleks zabudowy Platerów, pozostałości odlewni żeliwa wraz z osiedlem w Bliżynie, a także relikty budownictwa ludowego z początków XX w., oraz rozsiane po całej gminie ślady, pomniki upamiętniające walkę narodowo-wyzwoleńczą.
    Żywa jest tu nadal kultura ludowa, z którą można zapoznać się we wsi Rędocin lub na wystawie "W dawnej wsi"   będącej stałą ekspozycją w Gminnym Ośrodku Kultury.

Ręce garncarza z Rędocina   Artysta ludowy z Rędocina   Eksponat z wystawy