Pracownicy Stalowni w Blizynie - zdjecie archiwalne