Pozostałości młyna prawie w centrum Bliżyna - stan obecny