Gdy noc zapadała nad Bliżynem, a z nią nadchodziła godzina duchów, ludzie zasiadali przy ogniskach domowych i opowiadali baśnie i legendy. Opowiadania te były potrzebą i rozrywką. Niektóre z nich przetrwały do naszych czasów. Zbieramy te legendy, starając się wytłumaczyć ich ciekawość, uświadomić ich wartość i trwałości w czasie.

        Opowieści te i baśnie stają się naszymi łącznikami z przeszłością. Każda legenda staje się wartościowym źródłem informacyjnym dla historyka w poznaniu przeszłości. Legendy podawane często na tle rzeczywistego otoczenia są opowiadane tak, jakby były prawdą. Niektóre opisują prawdziwych ludzi i prawdziwe zdarzenia, a wszystkie one przedstawiają problemy codziennego życia, nastroje społeczne i religijne, dają jakieś informacje o niektórych miejscach i pewnych odwiecznych problemach człowieka.

        Te baśnie przechodziły z ust do ust, od dworu do wiejskich domów. Baśniami tymi usypiały matki bliżyńskie dzieci. Stanowiły one długi szereg opowiadań, które powtarzano w zimowe wieczory, gdy zebrane po domach kobiety haftowały, przędły i tkały.

 Legendy i opowiadania pochodzą z  wydawnictwa 
"Gazeta Bliżyńska" pod redakcją Ks. Cz. Kasprzyka

 

LEGENDY

 

OPOWIADANIA