Herb - Bliżyna   

    Herb jest szczególnym znakiem, wyróżniającym oraz identyfikującym dany ród, miasto i miejscowość.

    Ustananawiając znak, herb, symbol Bliżyna należy odnieść się do historii, do przeszłości.

    Herbem "Brochwicz" legitymowała się rodzina hr. Potkańskich, która od 1781 roku była właścicielem dóbr Bliżyna.

    Skąd się wzięła korona na herbie Brochwicz ?
    Dziedzic Bliżyna Antoni Potkański- pułkownik chorągwi pancernej- dosłużył się "Orderu Stanisława". Otrzymał od króla tytuł hrabiowski.  Tytuł ten występuje  we wszystkich dokumentach urzędowych związanych z Antonim i jego żoną Ludwiką. Jego bracia nigdy nie posługiwali się tytułem hrabia. Był to więc tytuł nadany przez króla Antoniemu Potkańskiemu- dziedzicowi Bliżyna wraz z "Orderem Orła Białego". Korona na szyi jelenia była więc szczególnym wyróżnieniem dla właściciela dóbr bliżyńskich za jego zasługi dla Ojczyzny.
    Herb "Brochwicz" nawiązuje też do wielkiego bogactwa i piękna tego środowiska  jakim były i są bliżyńskie lasy, które stanowiły również własność hrabiostwa Potkańskich. Wyrazem tego jest kolorystyka zielono-niebieska tarczy herbowej symbolizująca zasoby leśne i wodne naszego terenu.