Każde dziecko jest dobre na miarę swoich możliwości
Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie